Чуждо кино

Един рицар в Камелот (1998)

Игрален филм с Упи Голдбърг