Документални

БГ документално кино

09.09.2018 Къщата на Баба (Документален филм) / Grandmother's house (Documentary) 09.09.2018 Ноевият ковчег на София / Noah's Ark of Sofia 09.09.2018 Неонови приказки / Neon Fairy Tales ( 1992 ) 09.09.2018 Водният град Венеция / The water city of Venice (1975) 09.09.2018 Париж / Paris (1981) 09.09.2018 Рим / Rome (1981) 09.09.2018 Кипровец, една българска надежда / Kiprovets, one a Bulgarian hope (1988) 09.09.2018 Легенда за Великите Първоучители / A legend for the Great Saints (1982) 09.09.2018 Сто години революция / Hundred Years of Revolution 09.09.2018 Десет дни от живота на Цар Борис III / Ten Days of the Life on Tsar Boris III 09.09.2018 Духлата / Duhlata (1978) 09.09.2018 Един еко ден / One eco day 09.09.2018 Златният плувец / The Golden Swimmer (1991) 09.09.2018 За едното име / Just for the Name 09.09.2018 Ремонт / Repair (1986) 09.09.2018 Равен на всички / Equal to everyone (1982) 09.09.2018 За св. Методий, глаголицата, кирилицата и българската азбука 09.09.2018 Избор и Интронизация на Българския Патриарх Максим 09.09.2018 Гнездо на толерантност / Nest of Tolerance 09.09.2018 Връстници / Peers (1963) 09.09.2018 Несебър и Слънчев бряг - Древният и новороденият 09.09.2018 Закуска на тревата (Документален) / Breakfast on the Grass (Documentary) 09.09.2018 Последният възрожденец (Документален филм) / The Last Man of Revival (Documentary) 09.09.2018 Майка на соколи (Документален филм) / Mother of falcons (Documentary) 09.09.2018 Малкият град (Документален филм за Полски тръмбеш) / A small city (Documentary) 09.09.2018 Юлия Огнянова (Документален) / Julia Ognianova (Documentary) 09.09.2018 Строители (Документален) / Builders (Documentary) 09.09.2018 Николай Майсторов – Сътворението (Документален) / Nikolai Maistorov - The Creation 09.09.2018 Към „Европа” (Документален) / To "Europe" (Documentary) 09.09.2018 Дисекция (Документален филм) / Dissection (Documentary) 09.09.2018 Истината е една, две истини няма (Документален филм) / The truth is only one, no two of them 09.09.2018 Хорото на мъртвите (Документален филм) / The Dead's Horo (Documentary) 09.09.2018 Крайна точка неизвестна (Документален филм) / Endpoint unknown (Documentary) 09.09.2018 Борис Делчев – живот и дневник (2009) / Boris Delchev (Documentary) 09.09.2018 За продан (Документален филм) / For sale (Documentary) 09.09.2018 Кърджали: лица от пейзажа (Документален филм) / Kardzhali (Documentary) 09.09.2018 Теодора - Изкушението да си жив (Документален филм) / Teodora (Documentary) 09.09.2018 Щрихи от първия Български парламент (Документален филм) / First Bulgarian parliament (Documentary) 09.09.2018 Стефан Стамболов - съзидателят и съсипателят / Stephen Stambouloff (Documentary) 09.09.2018 Бинка – Да разкажеш приказка за мълчанието (Документален филм) / Binka (Documentary) 09.09.2018 Джамалари (Документален филм) / Djamalari (Documentary) 09.09.2018 Дарба (Документален филм за художника Лили Вермут) / Gift (Documentary)