Късометражно кино

Банго Васил

Как можем със средствата на анимацията да построим мост между децата ?