От едно време: българско кино и телевизия

Червената книга на България (1986)