От едно време: българско кино и телевизия

Един наивник на средна възраст