От едно време: българско кино и телевизия

Кожа и небе (телевизионен театър)