От едно време: българско кино и телевизия

Тайната вечеря на Дякона Левски