От едно време: българско кино и телевизия

Това се случи на улицата (1955)