Уроци

Китара

06:38 03.09.2018 Урок 1 - Въведение 00:53 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарта. Аксесоари за китара - Част 4 05:12 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарата. Аксесоари за китара - Част 2 02:59 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарата. Аксесоари за китара - Част 3 01:53 03.09.2018 Урок 2 - Музикална теория - интервали 03:59 03.09.2018 Едно момче от Ню Орлеанс 02:33 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 1 01:17 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 2 05:13 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 3 08:08 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 4 03:08 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 5 01:12 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 6 01:28 03.09.2018 До натурален мажор 00:57 03.09.2018 Разновидности на гама До мажор - Част 1 02:45 03.09.2018 La Bamba 12:24 03.09.2018 Сигнал - Да те жадувам 01:08 03.09.2018 До миксолидийски мажор 01:23 03.09.2018 До лидийски мажор 01:54 03.09.2018 До бихармоничен мажор - Част 1 01:26 03.09.2018 До мелодичен мажор 01:52 03.09.2018 До хармоничен мажор 09:23 03.09.2018 Въведение в акорди 02:47 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Част 1 03:13 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 1 02:41 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 4 03:25 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 3 03:21 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 5 06:42 03.09.2018 Как да си настроим китарата с тунер