Уроци

Китара

03.09.2018 Урок 1 - Въведение 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарта. Аксесоари за китара - Част 4 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарата. Аксесоари за китара - Част 2 03.09.2018 Урок 1 - Опознаване на китарата. Аксесоари за китара - Част 3 03.09.2018 Урок 2 - Музикална теория - интервали 03.09.2018 Едно момче от Ню Орлеанс 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 1 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 2 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 3 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 4 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 5 03.09.2018 Щурците - Клетва - Част 6 03.09.2018 До натурален мажор 03.09.2018 Разновидности на гама До мажор - Част 1 03.09.2018 La Bamba 03.09.2018 Сигнал - Да те жадувам 03.09.2018 До миксолидийски мажор 03.09.2018 До лидийски мажор 03.09.2018 До бихармоничен мажор - Част 1 03.09.2018 До мелодичен мажор 03.09.2018 До хармоничен мажор 03.09.2018 Въведение в акорди 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Част 1 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 1 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 4 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 3 03.09.2018 Изпълнение на нотите Си и До - Упражнение 5 03.09.2018 Как да си настроим китарата с тунер