Уроци

Пари и бизнес

17.09.2019 Работа от Вкъщи - 5 Метода за Лесни Пари 12.11.2018 Как да си финансово отговорен и да намалиш риска да останеш без пари? 12.11.2018 Какво е застраховане и какви са видовете застраховки? 12.11.2018 На какъв принцип работят заложните къщи? 12.11.2018 Какво трябва да знаеш преди да започнеш работа? Право на труд. Трудово законодателство 12.11.2018 Какво са социални осигуровки и пенсия? 12.11.2018 Какви са основните цели на икономиката? 12.11.2018 Каква е паричната политика на БНБ? 12.11.2018 Какво представляват данъците и данъчната политика? 12.11.2018 Какво е жилищен кредит и как да вземем информирано решение? 12.11.2018 Собствено жилище или жилище под наем? Какво е и как се взима студентски кредит? 12.11.2018 Какво е лизинг и каква е разликата между оперативен и финансов? 12.11.2018 Какво представлява стоковият кредит? 12.11.2018 Какво трябва да знаем за бързите кредити? 12.11.2018 Какво представляват депозитите и влоговете? 12.11.2018 Как се откриват депозит и влог? 12.11.2018 Какво представлява кредитът? 12.11.2018 Какво представлява потребителският кредит? 12.11.2018 Всичко, което трябва да знаем за кредитните карти 12.11.2018 Какво представлява електронното банкиране? 12.11.2018 Как да си поставяме финансови цели? Какво са лични доходи? 12.11.2018 Разходи и спестявания. Какво представляват входящият и изходящият поток? 12.11.2018 Как да управляваш личния си бюджет? 12.11.2018 Как се съставя личен и семеен бюджет? 12.11.2018 Какво представляват спестяванията и какви видове са? 12.11.2018 Какви са възможностите за инвестиция? Къде мога да инвестирам? 12.11.2018 Фактори, които влияят на инвестирането. Инвестиции по време на криза 12.11.2018 Вземане на колективни решения 12.11.2018 Как да планираме и поставяме цели? 12.11.2018 Какви са били парите в древността? 12.11.2018 Развитие на парите до наши дни. Какви са функциите на парите? 12.11.2018 Какви са функциите на Българската народна банка? 12.11.2018 Какво представляват търговските банки? 12.11.2018 Какво представлява небанковият сектор? 12.11.2018 Всичко, което трябва да знаем за дебитните карти 12.11.2018 Каква е разликата между стока и услуга? 12.11.2018 Какво са ресурси? 12.11.2018 Какво е недостиг? 12.11.2018 Закон на търсенето. Какво са стимулите? 12.11.2018 Какви са стимулите ни и рационалният ни избор? 12.11.2018 Кои са елементите на икономическата активност? 12.11.2018 Какъв е кръговратът на икономическата активност? 12.11.2018 Какви са видовете доход и каква е ролята на държавата? 12.11.2018 Вземане на индивидуални решения 12.11.2018 Какво са потребности?