Уроци

Пари и бизнес

32:28 17.09.2019 Работа от Вкъщи - 5 Метода за Лесни Пари 05:54 12.11.2018 Как да си финансово отговорен и да намалиш риска да останеш без пари? 05:59 12.11.2018 Какво е застраховане и какви са видовете застраховки? 06:00 12.11.2018 На какъв принцип работят заложните къщи? 07:52 12.11.2018 Какво трябва да знаеш преди да започнеш работа? Право на труд. Трудово законодателство 07:01 12.11.2018 Какво са социални осигуровки и пенсия? 05:20 12.11.2018 Какви са основните цели на икономиката? 05:07 12.11.2018 Каква е паричната политика на БНБ? 05:34 12.11.2018 Какво представляват данъците и данъчната политика? 05:07 12.11.2018 Какво представляват депозитите и влоговете? 06:26 12.11.2018 Как се откриват депозит и влог? 05:05 12.11.2018 Какво представлява кредитът? 05:12 12.11.2018 Какво представлява потребителският кредит? 06:28 12.11.2018 Какво е жилищен кредит и как да вземем информирано решение? 05:45 12.11.2018 Собствено жилище или жилище под наем? Какво е и как се взима студентски кредит? 05:51 12.11.2018 Какво е лизинг и каква е разликата между оперативен и финансов? 05:35 12.11.2018 Какво представлява стоковият кредит? 05:10 12.11.2018 Какво трябва да знаем за бързите кредити? 06:46 12.11.2018 Всичко, което трябва да знаем за кредитните карти 05:45 12.11.2018 Какво представлява електронното банкиране? 06:37 12.11.2018 Как да си поставяме финансови цели? Какво са лични доходи? 07:38 12.11.2018 Разходи и спестявания. Какво представляват входящият и изходящият поток? 04:59 12.11.2018 Как да управляваш личния си бюджет? 04:52 12.11.2018 Как се съставя личен и семеен бюджет? 05:33 12.11.2018 Какво представляват спестяванията и какви видове са? 05:12 12.11.2018 Какви са възможностите за инвестиция? Къде мога да инвестирам? 05:27 12.11.2018 Фактори, които влияят на инвестирането. Инвестиции по време на криза 04:44 12.11.2018 Вземане на колективни решения 05:15 12.11.2018 Как да планираме и поставяме цели? 05:26 12.11.2018 Какви са били парите в древността? 04:24 12.11.2018 Развитие на парите до наши дни. Какви са функциите на парите? 05:48 12.11.2018 Какви са функциите на Българската народна банка? 05:10 12.11.2018 Какво представляват търговските банки? 05:01 12.11.2018 Какво представлява небанковият сектор? 06:48 12.11.2018 Всичко, което трябва да знаем за дебитните карти 05:26 12.11.2018 Каква е разликата между стока и услуга? 06:12 12.11.2018 Какво са ресурси? 06:08 12.11.2018 Какво е недостиг? 04:42 12.11.2018 Закон на търсенето. Какво са стимулите? 06:16 12.11.2018 Какви са стимулите ни и рационалният ни избор? 05:37 12.11.2018 Кои са елементите на икономическата активност? 05:29 12.11.2018 Какъв е кръговратът на икономическата активност? 05:17 12.11.2018 Какви са видовете доход и каква е ролята на държавата? 04:47 12.11.2018 Вземане на индивидуални решения 04:15 12.11.2018 Какво са потребности?