bTV: Документите / Пътуване в Афганистан: Опиум и рози - Предавания