bTV: Документите / Българите: Последната крепост - Предавания