bTV: Документите / Българите: Краят на пътуването - Предавания