bTV: Документите / Великата ерес: Началото - Предавания