bTV: Документите / Япония – 60 години след войната - Предавания