bTV: Документите / Пътуване в Афганистан: Лекари в Херат - Предавания