bTV: Документите / Българите: Тайната история - Предавания