bTV: Документите / Българите: Вратата към Азия - Предавания