bTV: Документите / Работници - част 2 - Предавания