Филми

Непобедимият монах

Тибет, 1943 година. В Храма на възвишената истина Пазителят на свитъка подготвя монаха, който ще заеме мястото му. Свитъкът е древен документ, който дава огромна власт на този, който го прочете. За да стане Пазител на свитъка мъжът или жената трябва да отговарят на условия. В това време отряд нацисти нахлуват в манастира и избиват монасите. Но Пазителят се спасява благодарение на уменията си. В наши дни Пазителят е в Ню Йорк. Нацисткият полковник продължава да преследва свитъка. Пазителят, който няма име, се сблъсква с млад нехранимайко, който обаче владее източните бойни изкуства. Изглежда младежът отговаря на трите условия. Същевременно тандема се допълва и от една загадъчна красавица…

Няма намерени епизоди