Спорт

Европейско първенство по художествена гимнастика

30:00 08.06.2017 / 14:40 Финали 2:15:00 02.06.2017 / 11:15 Финали 2:20:00 01.06.2017 / 02:35 Финали 2:25:00 31.05.2017 / 02:50 Отборно състезание 3:35:00 30.05.2017 / 03:10 Иднивидуално жени 2:15:00 28.05.2017 / 09:15 Финали 2:15:00 28.05.2017 / 04:45 Отборно състезание 2:15:00 27.05.2017 / 09:30 Отборно състезание 2:15:00 26.05.2017 / 15:15 Отборно състезание 1:45:00 25.05.2017 / 11:00 Отборно състезание 45:00 25.05.2017 / 06:15 Финали 2:15:00 24.05.2017 / 09:45 Финали 3:30:00 23.05.2017 / 13:45 Иднивидуално 2:15:00 22.05.2017 / 12:20 Финали 2:25:00 22.05.2017 / 04:35 Финали 45:00 22.05.2017 / 03:50 Финали 2:15:00 21.05.2017 / 13:20 Финали 45:00 21.05.2017 / 12:00 Финали 1:50:00 21.05.2017 / 09:40 Отборно състезание 05:00 21.05.2017 / 03:10 Отборно състезание 1:10:00 20.05.2017 / 20:10 Отборно състезание 1:10:00 20.05.2017 / 19:00 Отборно състезание 3:30:00 20.05.2017 / 09:30 Иднивидуално 2:00:00 20.05.2017 / 05:00 Ансамбъл 1:30:00 19.05.2017 / 19:30 Индивидуално 2:00:00 19.05.2017 / 14:00 Индивидуално 2:00:00 19.05.2017 / 11:00 Ансамбъл 1:35:00 30.06.2016 / 16:10 финали на уредите - ансамбли 1:40:00 30.06.2016 / 14:30 многобой ансамбли 1:35:00 24.06.2016 / 14:55 финали на уредите - ансамбли 1:45:00 21.06.2016 / 15:00 многобой ансамбли 1:45:00 20.06.2016 / 17:30 финали на уредите - ансамбли 1:45:00 19.06.2016 / 16:15 финали на уредите - ансамбли, пряко предаване от Холон Израел 2:05:00 18.06.2016 / 21:30 индивидуален многобой 60:00 18.06.2016 / 17:00 индивидуален многобой - пряко предаване от Холон Израел 2:35:00 17.06.2016 / 18:00 многобой ансамбли - пряко предаване от Холон Израел