Филми

Изгубени души

Ерхиепископът на Ню Йорк разпределя затворническата проповедничка Гуен в Ипсуич. Неконвенционалната църковна служителка винаги е избягвала това малко градче, защото там е живяла майка й преди да изчезне при неясни обстоятелства.