Филми

Пробуждане

Психиатър експериментира с нестандартно лекарство, за да "пробуди" жертвите на рядко заболяване. Пробуждането на първия пациент изпълва с блогоговение и ентусиазъм не само пациента, но и лекаря. Историята на тяхното приятелство е изпитание както за наранимото човешко сърце, така и за силата на човешкия дух.