Филми

ПЕРСОНА НОН ГРАТА

Жозе Монтеро и Максим Шарас са двама миноритарни съдружници в строителна фирма. Мажоритарният собственик – Еди Лафон ги нагрубява и не се интересува от мнението им. Двамата решават да се освободят от Еди и плащат на един съмнителен тип – Моиз, да го убие. В последствие Жозе се отказва, но е вече късно. Фирмата минава в техни ръце, дъщерята на Еди Анаис държи 40%. Но извършителят Моиз започва да ги преследва и те са принудени да го направят отговорник по сигурността. Фирмата ще строи нов квартал в публично-частно партньорство с общината, но Жозе започва да се измъчва от угризения. Той среща една тайнствена непозната и се увлича по нея. Оказва се, че Максим й е платил, за да го осведомява за плановете му. Междувременно Моиз става любовник на Анаис. Масксим казва на Моиз да убие Жозе. Жозе разярен блъска с колата Максим и Моиз го убива. Анаис го вижда и му затваря вратата.