Сериали

Достоевски

Малко преди да бъде изпълнена присъда – смърт чрез разстрел, Достоевски е помилван. Престъплението му е политическо – чел е писмо на литератора Белински, вместо да докладва за него.