Филми

Помощник - управителят

Майк работи в мотел, а Сю е арт-дилър. Може ли един мъж без амбиции за развитие да очарова жена с кариера?