Филми

Чудесата на Вселената

Съдба - Водещият изследва как развитието на човечеството е преплетено с историята на Вселената. Той посещава внушителни места по света, за да илюстрира фундаменталните научни принципи, които ръководят законите на природата.

60:00 20.03.2023 / 23:00 Пратеници.Огромна, сложна и почти безкрайна, Вселената е била обект на човешкото благоговение и научно проучване в продължение на хиляди години. Свойствата ? може да изглеждат невъзможни да се проучат, но Браян Кокс използва събраните доказателства в природата около нас, за да обясни основните принципи, залегнали в основата на законите на природата като светлината, гравитацията, материята и времето. 1:05:00 19.03.2023 / 20:10 Падане.Водещият изследва как развитието на човечеството е преплетено с историята на Вселената. Той посещава внушителни места по света, за да илюстрира фундаменталните научни принципи, които ръководят законите на природата. Започва с изследване на времето, очертавайки еволюцията на Космоса, и обяснява защо Вселената един ден трябва да достигне до своя край. 1:05:00 17.03.2023 / 22:55 Звезден прах.Огромна, сложна и почти безкрайна, Вселената е била обект на човешкото благоговение и научно проучване в продължение на хиляди години. Свойствата ? може да изглеждат невъзможни да се проучат, но Браян Кокс използва събраните доказателства в природата около нас, за да обясни основните принципи, залегнали в основата на законите на природата като светлината, гравитацията, материята и времето. 60:00 16.03.2023 / 23:00 Съдба.Водещият изследва как развитието на човечеството е преплетено с историята на Вселената. Той посещава внушителни места по света, за да илюстрира фундаменталните научни принципи, които ръководят законите на природата. Започва с изследване на времето, очертавайки еволюцията на Космоса, и обяснява защо Вселената един ден трябва да достигне до своя край.