Спорт

Фехтовка: Европейско първенство Германия

Фехтовка е вид борба между двама или повече души, които използват различни по вид оръжия, както и ръкопашен бой. Първоначално фехтовката е била приложима бойна система, а не спорт.