Документални

Един художник в Париж

документален филм