Предавания

Плюс това

Кои са хората, които заслужават да бъдат чути, но рядко получават тази възможност? "Плюс това" ще даде трибуна не на политици, които често виждаме на екрана, а именно на онези личности, които са добри в това, с което се занимават, но рядко попадат под светлината на прожекторите.