Филми

Младият Карл Маркс

1844 г, Париж. Младият Карл Маркс се запознава с Фридрих Енгелс – син на богат индустриалец, който обаче се интересува от тежкия живот на работническата класа в Англия. Марк с и Енгелс повеждат работническото движение със своето ново виждане за света.

Няма намерени епизоди