Филми

Малки разговори

Някъде накрая на света, в малко крайморско селце неколцина мъже и жени, подгонени от суетата на цивилизацията, са намерили своя временен пристан.