Предавания

Спасители на Еверест

Епизод 1

50:00 25.10.2017 / 01:00 Треска на върха 50:00 18.10.2017 / 01:00 Епизод 3 50:00 11.10.2017 / 01:00 Покривът на света 50:00 09.10.2017 / 01:50 Спаси или умри 60:00 08.10.2017 / 20:00 Спаси или умри 50:00 04.10.2017 / 01:00 Епизод 1 50:00 02.10.2017 / 01:50 Живот на ръба 60:00 01.10.2017 / 20:00 Живот на ръба 50:00 25.09.2017 / 01:50 Треска на върха 60:00 24.09.2017 / 20:00 Треска на върха 50:00 18.09.2017 / 01:50 Епизод 3 60:00 17.09.2017 / 20:00 Епизод 3 50:00 11.09.2017 / 01:50 Покривът на света 60:00 10.09.2017 / 20:00 Покривът на света 50:00 04.09.2017 / 01:50 Епизод 1 60:00 03.09.2017 / 20:00 Епизод 1 50:00 08.08.2017 / 02:40 Спаси или умри 60:00 07.08.2017 / 21:00 Спаси или умри 50:00 01.08.2017 / 02:40 Живот на ръба 60:00 31.07.2017 / 21:00 Живот на ръба 50:00 25.07.2017 / 02:40 Треска на върха 60:00 24.07.2017 / 21:00 Треска на върха 50:00 18.07.2017 / 02:40 Епизод 3 60:00 17.07.2017 / 21:00 Епизод 3 50:00 11.07.2017 / 02:40 Покривът на света 60:00 10.07.2017 / 21:00 Покривът на света 50:00 04.07.2017 / 02:40 Епизод 1 60:00 03.07.2017 / 21:00 Епизод 1 60:00 10.06.2017 / 18:00 Спаси или умри 60:00 03.06.2017 / 18:00 Живот на ръба 60:00 27.05.2017 / 18:00 Треска на върха 50:00 22.05.2017 / 04:20 Спаси или умри 60:00 21.05.2017 / 23:00 Спаси или умри 60:00 20.05.2017 / 18:00 Епизод 3 50:00 17.05.2017 / 03:30 Спаси или умри 60:00 16.05.2017 / 22:00 Спаси или умри 50:00 15.05.2017 / 04:20 Живот на ръба 60:00 14.05.2017 / 23:00 Живот на ръба 60:00 13.05.2017 / 18:00 Покривът на света 50:00 10.05.2017 / 03:30 Живот на ръба 60:00 09.05.2017 / 22:00 Живот на ръба 50:00 08.05.2017 / 04:20 Треска на върха 60:00 07.05.2017 / 23:00 Треска на върха 60:00 06.05.2017 / 18:00 Епизод 1 50:00 03.05.2017 / 03:30 Треска на върха 60:00 02.05.2017 / 22:00 Треска на върха 50:00 01.05.2017 / 04:20 Епизод 3 60:00 30.04.2017 / 23:00 Епизод 3 50:00 26.04.2017 / 03:30 Епизод 3 60:00 25.04.2017 / 22:00 Епизод 3 50:00 24.04.2017 / 04:20 Епизод 2 60:00 23.04.2017 / 23:00 Епизод 2 50:00 19.04.2017 / 03:30 Епизод 2 60:00 18.04.2017 / 22:00 Епизод 2 50:00 17.04.2017 / 04:20 Епизод 1 60:00 16.04.2017 / 23:00 Епизод 1 50:00 12.04.2017 / 03:30 Епизод 1 60:00 11.04.2017 / 22:00 Епизод 1