Филми

Жената от пети район

Том Ригс е американец, преподавател по литература, написал един роман за тайнствена гора. Той пристига във Франция, за да види дъщеря си. Том и съпругата му са разведени и той има ограничителна заповед. Тя го гони от дома си. В автобуса заспива и му открадват целия багаж. Оказва се без пари и подслон. Отива в едно кафене с хотел и собственикът му дава стая, но му взема паспорта. После му предлага работа на пазач в едно съмнително място, където стават и убийства. На една литературна вечер Том се запознава с една странна жена – Маргит, вдовица на унгарски писател. Той е привлечен от нея и я посещава в дома й….