Развлекателни

Образи на другостта

Музикално-танцов спектакъл, вдъхновен от произведения на Алеко Константинов, Елин Пелин и български народни умотворения.