Музика

Жива традиция фолклорен концерт

БНТ 2 Русе