Документални

Вълшебното огледало на Любен Зидаров

Любен Зидаров е един от малкото български художници, които с чиста съвест можем да наречем европейски. Колкото повече се вглеждаме в неговото творчество, толкова представите ни за него се променят и обогатяват. Едва ли има автор, който да е повлиял повече за формирането на визуалната книжна култура на четящите хора от всички възрасти в продължение на повече от шест десетилетия, особено на децата.

Няма намерени епизоди