Музика

Концерт на Seven Kings Международен джаз

фестивал Банско 2012 г.