Филми

Опакото царство

Лондон – 1884г. Веселите опери на либретиста Гилберт и композитора Съливан се ползват с голям успех. Новата им творба се проваля. В съвместната им работа настъпва криза. За изхода от нея помага посещението на Гилберт и съпругата му на японската изложба в Лондон.