Филми

Животът е безкраен танц

Белязано от комунистическото си минало и трудностите на един болезнен преход, дамското трио "Сетиментъл суингърс" и седемте им музиканти се опитват да водят нормален живот в една не съвсем нормална страна – в своята Родина България. Под приятелския, различен и чувствителен поглед на Андре Шандел, белгийски режисьор, живеещ в София, тези десет души отронват зрънцата на спомените, надеждите и мечтите на едно поколение, което отказва да бъде загубено.