Филми

Една жена на 33

Минка Стоева е красива жена на 33 години, разведена, задочничка, секретарка на катедра. Върху нея се изсипват куп неприятности – от битово и морално естество. Освен всичко друго и дъщеря й е в трудна възраст. Във всички ситуации тя трябва да "воюва" за човешкото си достойнство, да отстоява своя морал и свободата на своята личност срещу несъществуващата вина от наложения житейския избор…