Документални

Пристанищата на света

Пристанищата – красиви оживени места за почивка, търговия, бизнес, носталгия и.. други връзки в историята.