Спорт

Колоездене: Световен тур Трофео Алфредо Бинда

Това е еднодневно женско професионално състезание, което се провежда ежегодно в провинция Варезе в италианската област Ломбардия.