Сериали

Октопод

Силвия и Давиде се връщат в Италия и умиращият Карта им казва къде Сантино държи дъщеричката на Нина. Давиде най-накрая намира снимките, които търси. Но те пораждат въпроси – защо ученият Каневари е бил убит заради тях?