Спорт

Предизвикателство за тялото

Високоинтензивна кардио тренировка

60:00

29.11.2023 / 09:00 еп. 3

60:00

28.11.2023 / 09:00 еп. 2

60:00

26.11.2023 / 07:00 еп. 1

60:00

19.11.2023 / 07:00 еп. 3

30:00

16.11.2023 / 09:00 еп. 5