Филми

Зачеркнатият класик

Филм за художника Иван Пенков /1897 – 1957/ – творец, който избира пътя на непрекъснатото развитие, като редува две линии – декоративната и живописно експресивната. Работил е като сценограф в Народния театър. Бил е професор в Художествената академия, където основава катедра "Сценография" Два пъти е избиран за председател на СБХ.

Няма намерени епизоди