Документални

Лидерите с Франсис Лакуа

документален филм на Bloomberg