Филми

Пътят на воина

Филм за забележителния жизнен път на легендарния отец Георги от Жегларци (1923–2015). В трудни години на наложен атеизъм, без свобода на вероизповеданието, мнозина свещеници се отказват от вярата и хвърлят расата. Селският работник Георги Пейчев , който прехранва многодетното си семейства с чукане на камъни и вадене на пясък, решава да стане свещеник. Приет по чудо (без нужното образование) в Семинарията, той намира там истинското си призвание на духовник. Всички опити на властите да го уплашат или "спечелят" се разбиват в неговия неустрашим дух, непоклатима вяра и вкорененост в земята. С великодушие, любов към ближните и всеопрощение Свещеноиконом Георги Пейчев доживява до последните си земни дни с радост и упование в Бога. "Пътят на воина" изразява силата на личността над принудата и обстоятелствата.

Няма намерени епизоди