Документални

72 опасни австралийски животни

Нокти, остри като бръснач зъби, пробождащи кучешки резци и отровни пипала позволяват на тези животни да причиняват сериозна болка.