Местно време

"Местно време" е съвместна рубрика на телевизионните центрове на БНТ. В него са включени актуални теми, дискусии и коментари на новините от деня от различен град.